FAMÍLIA ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA

Ens plau adreçar-vos a tots vosaltres per donar-vos una informació que considerem del vostre interès ja que formeu part de la comunitat educativa de la nostra escola. Es tracta del programa “FAMÍLIA/ESCOLA, ACCIÓ COMPARTIDA”.

La finalitat d’aquest programa és afavorir les relacions de col·laboració i intercanvi entre l’escola i les famílies que heu confiat l’educació del vostres fills.

Els objectius que es proposen són:

– Crear un clima continuat de relació educativa.

– Ajudar a les famílies a compartir els criteris educatius de l’escola i a donar suport a la tasca que realitza amb llurs fills, de manera que aquesta tasca esdevingui una acció compartida per a les famílies i l’escola.

– Ajudar als mestres i professors a conèixer i comprendre les preocupacions de les famílies en relació amb l’educació dels seus fills, que són els alumnes de l’escola.

– Afavorir que els pares i mares considerin que l’escola dels seus fills és també la seva escola i poder augmentar la seva formació com a pares i mares educadors dels seus fills.

 

Aquest programa consta de tres trobades al llarg del curs. Prèviament us farem arribar un butlletí i quedarem convocats un dia i una hora. Les famílies interessades passeu pel despatx per poder formar els grups.

Estem segurs que podrem comptar amb la vostra col·laboració, i no cal dir que agrairem els vostres suggeriments sobre aquesta iniciativa, que donarà una nova dimensió al projecte educatiu de la nostra escola.

En aquest espai us anirem informant de quines són les properes trobades del FEAC i quins seran els temes a tractar.

Fins aviat!