En la nostra societat la música ha estat sempre present. Des de ben petits les cançons han estat molt utilitzades a casa i a l’escola perquè és un recurs que capta l’atenció dels nens/es de manera immediata. A més, durant els primers anys de vida, les persones ja l’utilitzen com a canal de comunicació perquè permeten a través del to, la musicalitat, la mirada… fer entendre (als infants petits que encara no saben parlar) la situació real del que succeeix al seu entorn.

Segons Hemsy de Gaínza (1964:61) la música constitueix un element clau que ajuda, a l’infant, a descobrir i prendre contacte amb el món que l’envolta, a desenvolupar la seva

percepció auditiva, a comunicar-se i socialitzar-se, a fer ús de la seva imaginació, a desenvolupar la seva creativitat, a expressar-se quan encara no pot fer ús de les paraules

i, també, és una font d’entreteniment, de gaudiment i de plaer. L’educació musical primerenca ajuda a desenvolupar la intel·ligència mitjançant habilitats molt diverses: l’autodisciplina, la paciència, la sensibilitat, la coordinació, el treball en equip, la

memorització, la concentració, etc. tal i com s’han demostrat en diferents investigacions.

La música ha estat i és un dels elements més importants en la vida de les persones de totes les edats i cultures. Encara que els infants són petits i encara no han accedit plenament a la cultura, hem de saber que pel fet de ser éssers humans posseeixen unes capacitats que fan possible l’expressió i la comunicació. La seva evolució depèn de l’accés que des de l’inici de la seva vida puguin tenir a la cultura, per això al llarg del curs i des de l’escola celebrem i festegem diverses festes, celebracions, tradicions, a traves de la música que coneixem (Concert de Nadal, el treball de descoberta de les estacions de l’any, conèixer el mon que els envolta, el dia de la pau, el carnestoltes…).

La música tindrà èxit quan els infants comprovin que els apropa a les seves vivències, que els facilita l’expressió i la comunicació, que els serveix per anar coneixent el seu entorn i que pot desenvolupar-se de manera vivencial i a través del joc (mitjançant cançons, danses, audicions…). Això els ajudarà a sentir-se molt més motivats, molt més actius, ha ser més creatius i els farà ser més participatius. A mesura que vagin creixent,

la música els servirà per a representar el món que van coneixent i podran compartir experiències creatives amb les persones que els envolten. S’adonaran que la música és un llenguatge, un art, una tècnica… que té un sentit i una funció dins de la societat com ara compartir, conèixer, comunicar, expressar, etc.

Cal dir, que no pretenem que els infants surtin de l’escola sent músics, sinó, que aprenguin a viure, a conviure i aprendre mitjançant la música. No hi ha millor aprenentatge, que aquell en el que en gaudeixes.