Personal d'administració i serveis
Administració María Teresa Pérez
Personal de cuina Carmen Ruíz
Mª Luz Lafita
Verónica Aguilar
Personal de neteja Grupo Onet