Personal Docent
Direcció   Mª Dolors Aleu
Coordinació   Mireya Puig
Tutories
1r CicleAuxiliars

2n CicleAuxiliar de P3
Ana Maria Garcia
Laia Marcé
Teresa Inglabaga
Ivete Altayo
Flora Rodríguez
Júlia Aleu
Mireya Puig
Núria Sorribes
Anna Vallès
María José Zaragoza
Ana-Elba Rovira
Rocío Tusell
Susana Moreno
Especialista de música   Patricia Pasial
Especialista d'anglès   María Montserrat Carrana
Departament d'orientació Psicòleg
Mestra d'educació especial
Pere Araus
Beatriu Puiguriguer