Benvinguts a Jesús Maria Tamarit

Notícies Recents

P1

P3

Blogs

P4

P2

P5

OBJECTIU DE CURS 2019-2020

La  congregació  Jesús-Maria, considera  important  i necessari  treballar   la identitat JM  i donar a conèixer  quins  són els valors   de  Claudina avui dia,  per l’escola, per les educadores, pels infants i per totes   aquelles persones que sintonitzen amb JM.

La congregació ha actualitzat recentment (curs passat), la seva imatge corporativa i més enllà de la imatge hi ha tot un significat que ens invita a reflexionar i cuidar.

Ens pot ajudar a buscar tots junts, avui dia, que pot aportar JM al món, al nostre entorn proper i a la nostra vida personal.

En els centres JM es treballa per donar una resposta, des del cor, als reptes educatius d’avui, que fan de l’escola un lloc per a tots.

INSTAL·LACIONS

Totes les instal·lacions i equipaments  de l’escola, estan adaptats a les  necessitats dels infants, famílies i els professionals.

L’acció educativa es desenvolupa en uns espais determinats on hi son presents uns principis de qualitat:

Primer cicle

Hi ha quatre aules pel primer cicle. Dues per infants de 1 any i dues per infants de dos anys.

Cada dues aules comparteixen un bany amb canviador.

Els espais estan força lliures de mobiliari, i en funció de l’activitat planificada, s’organitza l’aula.

Totes tenen llum natural, i donen a l’exterior.

Les d’un any són de diferent mida, una més gran, amb un racó fixe de motricitat, ja que està destinada als infants nascuts el segon semestre del any, és a dir de juliol a desembre. I un altre destinada als infants nascuts de gener a juny. Aquestes tenen accés directe al pati petit del sorral.

Les aules del alumnes de dos anys són iguals, separades pel canviador. Tenen accés directe al pati gran. I una d’elles amb pissarra digital.

Segon cicle

Hi ha sis aules destinades als infants, del segon cicle.

Dues de p-3, dues de p-4 i dues de p-5

En el primer pis hi ha les de p-3, amb accés directe al pati i una de p-4.  En el segon pis hi ha ,una de p-4 i dues de p-5.

Totes elles donen a l’exterior, ventilades i lluminoses. Amb pissarres digitals i mobiliari adaptat a les necessitats dels alumnes.

Pati petit

Gairebé d’us exclusiu de p-1, se’l veu del carrer. Amb aparells de joc adaptats als infants , una piscina de sorra, plantes i arbre.

Pati gran

Situat a la part interior de la illa (700 m quadrats), hi tenen accés directe quatre aules , el menjador, uns lavabos  i la sala polivalent.  És un espai  amb arbres, plantes, quatre taules d’hort urbà  i jocs infantils adaptats a l’edat dels infants.

Menjador

El menjador està situat en el  primer pis davant la cuina i amb accés directe al pati. Es exterior i molt lluminós.

APRENENTATGE D’UNA SEGONA LLENGUA

Degut a la importància que té l’aprenentatge de les llengües a la nostra societat actual, nosaltres comencem amb l’aprenentatge de la llengua anglesa a P2. Així doncs els nostres alumnes fan entre dues i tres sessions setmanals d’aquesta llengua.

  • Despertar l’interès per la llengua anglesa.
  •  Aprendre a reconèixer sons anglesos.
  • Agafar l’entonació de les cançons i coordinar l’expressió corporal.
  • Estimular la socialització mitjançant jocs i activitats.

LA MÚSICA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Citant a Edgar Willems, la música és de naturalesa humana i per tant serveix per desenvolupar les facultats humanes. La música no es a fora, si no a dins de les persones. Tantes cultures antigues (Grècia Clàssica, Índia, Xina), en les seves èpoques de glòria, ho van entendre així, i per tant consideraven la música com un valor humà de primer ordre, ja que fomentava l’afectivitat.

CANTEM, BALLEM I AIXÍ APRENEM!!

Aprendre a pensar

En aquestes sessions el que pretenem és treballar unes habilitats i aptituds que són la base de qualsevol aprenentatge.

EXTRAESCOLARS

English Club

Als nens els agrada molt escoltar contes, sobretot a l’etapa de la infància i aquests els són necessaris per a descobrir i comprendre el misteriós món que els envolta.

Esplai d’estiu

L’esplai d’estiu està destinat als alumnes de l’escola Jesús Maria, tant els de primer com els de segon cicle.

Natació

L’escola, amb l’anim de millorar el desenvolupament motriu dels seus alumnes, organitza un curs de natació com a activitat complementària dins l’horari lectiu.

Servei d’acollida

Per tal, d’ajudar a les famílies, oferim un servei d’acollida de 8h a 9h del matí i de 17’15h a 18h de la tarda.

GALERIA FOTOGRÀFICA