Especialistes
Especialista de música Álvaro Saura
Especialista d'anglès María Montserrat Carranza
Departament d'orientacióPsicòleg
Mestra d'educació especial
Pere Araus
Beatriu Puiguriguer