Aquest any, totes les escoles Jesús María treballen un objectiu comú per seguir el mateix estil educatiu en tots els seus centres. El lema escollit aquest curs 20212022 és: TU SERVEIXES?!

Volem treballar i fer vida la 2ª Preferència apostólica del 3r Capítol General:
CONSTRUIR RELACIONS SANES I JUSTES(iguals, inclusives, respectuoses, que afavoreixen la dignitat i fan crèixer).

1r Trimestre: DESCUBREIXLO.
Col·locarem a la persona en el centre i potenciarem les seves habilitats i la seva autoestima.


2n Trimestre: JUNTS.

Volem potenciar la cultura del diàleg i de les relacions interpersonals, per descobrir que aprenem uns dels altres i així crear la seva propia identitat.


3r Trimestre: PER SERVIR A LA VIDA.

Ferlis veure al que té necessitat i donarli un cop de mà, amb tendresa i comprensió.
Treballarem el valor de la cura dels altres.